Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

menu2

Thông tin tóm tắt sản phẩm:

Thực đơn để bàn

KT : 16 cm x 28 cm

mica 3 mm in uv

Mã sản phẩm:menu2
Giá gốc: 75,000 VNĐ
65,000 VNĐ