Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

khay 3 tầng

Thông tin tóm tắt sản phẩm:

khay 3 tầng khổ A4 ,A5

Mã sản phẩm:
Giá gốc: 135,000 VNĐ
125,000 VNĐ

khay 3 tầng khổ A4 

Giá : 135000

khay 3 tầng khổ A5

Giá : 95000

Bình luận với Facebook