Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

khay 2 a6

Thông tin tóm tắt sản phẩm:

Khay 2 tầng

Đựng giấy 10 cm x 20 cm 100 tờ

Mã sản phẩm:kh2a6
Giá gốc: 60,000 VNĐ
50,000 VNĐ